ПРОВЕРКИ НА ХЛЯБ ОТ КЗП И РИОКОЗ

ПРОВЕРКИ НА ХЛЯБ ОТ КЗП И РИОКОЗ Комисия за защита на потребителитеКомисията за защита на потребителите съвместно с РИОКОЗ провериха девет вида типов и осем вида пълнозърнест хляб, които се продават на територията на град Кърджали.

Проверки ще има и в други градове от страната. Взети са проби за лабораторен анализ, който да установи верността на информацията, предоставяна на потребителите при продажба на опакован хляб.
Потребителите могат да подават сигнали или информация, когато срещат съмнения, че може да са нарушени правата им при продажбата на хляб или че неговото качество е влошено на Националния телефон на потребителя 0700 111 22.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg

Може да харесате още...