Думата „DRINK” като обект на спор за Европейска марка

европейска маркаСпоред OHIM собственикът на фигуративна Марка на Общността, съдържаща думата “DRINK” не е нарушил правата на собственика на друга европейска марка “The Drink”.

Европейска марка “The Drink” е регистрирана в клас 42 за услуги в питейно заведение, а оспорваната марка – в клас 21 и клас 35. Специалистите от OHIM са отсъдили, че, въпреки че името на бара фигурира върху буренца, чаши и други аксесоари, то се използва по-скоро за промотиране на услугите, предлагани от самото заведение, а не за рекламирането на аксесоарите като такива. Освен това двете марки са визуално различаващи се, поради различния тип изписване на думата “DRINK”.

Източник: http://oami.europa.eu


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...