hfhfhfhfhfh

WIPO

Междурегионален Междинен Семинар по Индустриална Собственост

Междурегионален Междинен Семинар по Индустриална Собственост

            От 10 до 12 Юни, 2009 г. Академията към Световната Организация за Интелектуална Собственост ще организира своя годишен семинар по индустриална собственост, насочен към държавни служители от Ведомствата по...

Harmonizing the Methodology for Research on IP for SMEs

Harmonizing the Methodology for Research on IP for SMEs

    World Intellectual Property Organization (WIPO) would like to consider the development of a toolkit with a harmonized/standardized methodology in order to support services on IP for SMEs.   It is hoped that the proposed...

СОИС – семинар „Международна Регистрация на Марка по Мадридската Система“

СОИС – семинар „Международна Регистрация на Марка по Мадридската Система“

          На 11 и 12 Юни, 2009г. Международното Ведомство организира семинар на тема „Международна регистрация на марки по Мадридската система, който ще се проведе от СОИС със седалище в Женева. Целта на...

СВЕТОВЕН СИМПОЗИУМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

СВЕТОВЕН СИМПОЗИУМ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

На 10 – 12 Юни, 2009г. ще се проведе Световен симпозиум за географски означения в хотел Шератон, София. Той се провежда на всеки две години и събира на едно място представители по Интелектуална Собственост...

Хармонизирана Методология на Проучванията по ИС в МСП

Хармонизирана Методология на Проучванията по ИС в МСП

           Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), обсъжда развитието на необходимия инструментариум за хармонизирана / стандартизирана методика за услуги в подкрепа на Интелектуална Собственост в Малките и Средни Предприятия /...