WIPO

RSS за секцията

Световна организация за интелектуална собственост
http://wipo.int/

Правило 27ter

Финландия – уведомление към СОИС съгласно Правило 27ter

Правителството на Финландия е предоставило уведомление до генералния директор на СОИС в съответствие с новото правило 27ter(2)(b) от Общите разпоредби, което влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

дистанционна работа

Алжир се присъедини към Мадридския Протокол

По-рано този месец Алжир се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки, трансформирайки Мадридската система в еднодоговорна система (One Treaty System). На 31 юли 2015г., правителството на Народна демократична република Алжир депозира при генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост, своя документ за присъединяване към Мадридския протокол, свързан с Мадридската спогодба за международна […]

Промяната в индивидуалната такса за международна марка - Норвегия

Промяната в индивидуалната такса за международна марка – Норвегия

В съответствие с член 35 (2) (d) от Общия правилник по Мадридското споразумение и Протокола, генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) е постановил, че от 6 юни 2015 г стойността на индивидуалната такса за международна марка, дължима по отношение на Норвегия ще се промени. Тези суми ще бъдат 278 швейцарски франка за […]

Семинар за услугите и инициативите на СОИС

Семинар за услугите и инициативите на СОИС

Брюксел, 23 февруари, 2015г. Федералната обществена служба за икономика и Генералната дирекция за икономическо регулиране, представлявани от Ведомството за интелектуална собственост на Белгия (OPRI), в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) съвместно са домакини на семинар относно услугите и инициативите на СОИС, който ще се […]

Глобален анализ на заявките  за интелектуална собственост през 2013

Глобален анализ на заявките за интелектуална собственост през 2013

Глобалните патентни заявки достигнаха серия от силни годишни увеличения през 2013 г., подкрепени от двуцифрен ръст в Китай, където са били подадени 1 трета от патентните заявки в света.  Заявленията за търговски марки са нараснали до близо 5 милиона, също предвождани от Китай. На фона на неравномерното темпо на възстановяване на глобалната икономика, заявките за […]

Ново издание на Класификацията от Ница

Ново издание на Класификацията от Ница

Десетото издание на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки ( Ницска Класификация) ще влезе в сила на 1 Януари 2015 г. Новото издание ще бъде достъпно на страницата на Световната организация за интелектуална собственост. Новата версия на десетото издание на Класификацията от Ница 2015 включва редица промени по отношение на предишната […]

Мониторинг на процедурата по опозиция в Турция

Мониторинг на процедурата по опозиция в Турция

Турското патентно ведомство предостави следната информация по повод запитвания от потребители относно процедурата по опозиция, свъръзана с международна регистрация на марки съгласно Мадридския протокол, когато Турция е посочена страна. Международните заявки посочващи Турция се разглеждат и приемат за публикуване обикновено в срок от два месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за международна регистрация […]

Колумбия променя сумата на индивидуалните такси за межународна регистрация на ТМ

Колумбия променя сумата на индивидуалните такси за межународна регистрация на ТМ

Считано от 1 януари 2015 сумата на индивидуалните такси плащани по отношение на Колумбия ще бъдат променени. Сумата ще бъде 373 швейцарски франка за един клас стоки или услуги и 187 швейцарски франка за всеки допълнителен клас, когато е посочена Колумбия в международна заявка за регистрация на търговска марка.

Ведомството на Бразилия приема междурнародни заявки в електронен вид

Ведомството на Бразилия приема междурнародни заявки в електронен вид

Националния институт за индустриална собственост на Бразилия в качеството си на получаващо ведомство е уведомило Международното бюро съгласно PCT 89bis, че считано от 20 октомври 2014 г., е готово да получава и обработва заявления в електронен вид. Ведомството ще приема международни заявки чрез платформата ePCT.    

Промяна в експертизата за международна регистрация на търговски марки, посочващи ЕС

Промяна в експертизата за международна регистрация на търговски марки, посочващи ЕС

Промяна в експертизата за международна регистрация на търговски марки, посочващи ЕС Международното бюро на СОИС иска да обърне внимание на заявителите, притежателите  и ползвателите на Мадридската система, че от 01 Октомври 2014 г., OHIM ( ведомството за хармонизация на вътрешния пазар) прави експертиза за неясни термини на посочените стоки и услуги, изборени в межународни регистрации, […]