РАЗГОВОРИ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БАНГЛАДЕШ

На 20.07.2010г започна официалното посещение на Франсис Гъри, Президент на WIPO, в Дака. Фокусът на разговорите му с високопоставени членове на правителството, включително с министър председателката Sheikh Hasina се фокусира главно върху начините за подобряване на сътрудничеството между Бангладеш и WIPO, както и редица въпроси, засягащи слаборазвитите страни. Г-н Гъри е изразил подкрепата си за изграждането на стратегия за ИС и за създаването на национално ведомство, което да се занимава с индустриална собственост и авторски права. Наблегнато е било и на ролята на интелектуалната собственост за стимулиране на иновациите, креативността и трансфера на технологии.

Източник: http://www.wipo.int/

Може да харесате още...