Категория: CPVO

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146...

Ново назначение в CPVO

Поради увеличения обем юридическа работа във връзка с оспорени заявления и решения, както и редица регулаторни промени, CPVO е увеличило състава на правния си отдел. След провеждане на процедура по избор на Ръководител правен...

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Развъдчиците срещат трудности при упражняването на своите права върху национални и европейски сортове растения (PVRs). Важна причина за това явление е недоброто познаване на приложимото законодателство от страна на развъдчици, адвокати, прокурори и съдии....

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

За да могат да изпълняват задълженията си, кандидатите за поста на Президент на CPVO трябва да притежават: – управленски умения; – познания за политиката в областта на интелектуа;лната собственост както на ЕС, така и...

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

От 01 Януари 2009 влизат в сила важни изменения в две от наредбите на Комисията: Юни 2008 Европейската Комисия внесе изменения в Наредба (EC) No 1238/95 относно размера на годишната такса и таксите отнасящи...