Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

От 01 Януари 2009 влизат в сила важни изменения в две от наредбите на Комисията:

  1. Юни 2008 Европейската Комисия внесе изменения в Наредба (EC) No 1238/95 относно размера на годишната такса и таксите отнасящи се до технически експертизи, дължими на Европейското ведомство за закрила на сортовете и начина на плащане. Размерът на годишната такса и таксите отнасящи се до технически експертизи, дължими на Европейското ведомство за закрила на сортовете ще бъдат повичени от 01 Януари 2009. Годишната такса ще бъде върната на 300€, равнището, приложимо през 2004 и 2005а таксите за експертиза ще покриват средно около 85% от реалните разходи по експертизата (виж допълнителния списък). Списък с всички растителни видове със съответните ценови групи и такси скоро ще бъде достъпен на сайта на CPVO.
    С изменението се представя и възможността таксите да бъдат плащани чрез платежни карти.
  2. Април 2008 Европейската Комисия внесе изменения в Наредба (EC) No 1239/2008 относно използването на електронни комуникационни средства за процедури пред Европейското ведомство за закрила на сортовете. Това изменение ще позволи на CPVO да предостави известен брой електронни услуги, включително възможността селекционерите да попълват заявки в електронен формат онлайн, както и да извършват онлайн разплащания. Такива услуги ще бъдат добавени към настоящите, но няма да попречат на заявителите да подават заявки и други документи на хартия, ако това е предпочитания от тях вариант. Въвеждането на електронните услуги е следствие от проведеното през 2004 проучване сред клиентите, в което по-голямата част от тях са реагирали позитивно на онлайн услугите, които да опростят процедурите на CPVO.
    Това изменение ще влезе в действие на 01 Януари 2009, а някои нови електронни услуги ще са достъпни на сайта на CPVO през 2009.

Може да харесате още...