hfhfhfhfhfh

CPVO

Офис за нови сортове растения на общността
http://www.cpvo.europa.eu/

Сортови описания на родителски линии и хибриди – CPVO

Сортови описания на родителски линии и хибриди – CPVO

Сортовите описания на родителски линии и хибриди вече са публично достъпни на уебсайта на CPVO. От CPVO са проверили над 5,000 описания и, във връзка с член 88.3 от Основния регламент, съответната поверителна информация...

Намалени годишни такси в CPVO

Намалени годишни такси в CPVO

Регламент на Европейската комисия No 1238/95, относно таксите, платими на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), е изменен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) No 623/2013 от 27/6/2013, публикуван в официалния Бюлетин на Европейския...

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Рекорден брой заявления, подадени през 2013

Според Годишния доклад на Службата на Общността за сортовете растения, през втората половина на 2013г. Службата е получила 1 548 заявления за правна закрила на сортовете растения в Общността, което представлява увеличение с 146...

Ново назначение в CPVO

Ново назначение в CPVO

Поради увеличения обем юридическа работа във връзка с оспорени заявления и решения, както и редица регулаторни промени, CPVO е увеличило състава на правния си отдел. След провеждане на процедура по избор на Ръководител правен...

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Семинар по прилагане на права върху сортове растения – Рим 30 май 2013

Развъдчиците срещат трудности при упражняването на своите права върху национални и европейски сортове растения (PVRs). Важна причина за това явление е недоброто познаване на приложимото законодателство от страна на развъдчици, адвокати, прокурори и съдии....

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

КОНКУРС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА CPVO

За да могат да изпълняват задълженията си, кандидатите за поста на Президент на CPVO трябва да притежават: – управленски умения; – познания за политиката в областта на интелектуа;лната собственост както на ЕС, така и...

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

Комюнике относно таксите дължими на CPVO и e-Services.

От 01 Януари 2009 влизат в сила важни изменения в две от наредбите на Комисията: Юни 2008 Европейската Комисия внесе изменения в Наредба (EC) No 1238/95 относно размера на годишната такса и таксите отнасящи...