Сортови описания на родителски линии и хибриди – CPVO

хибридиСортовите описания на родителски линии и хибриди вече са публично достъпни на уебсайта на CPVO. От CPVO са проверили над 5,000 описания и, във връзка с член 88.3 от Основния регламент, съответната поверителна информация е извадена преди публикуване.

До днес сортовите описания на родителски линии и хибриди не бяха публикувани, за да се ограничи риска от разкриване на основната формула на хибридни сортове в отговор на желанието на развъдчиците.

През 2017 г., по искане на Европейската асоциация за семена (ESA), CPVO извърши проучване сред редица експертни служби с цел да разбере и провери дали определена информация, дадена в описанията на сортовете на родителските линии, може да бъде разкрита, без да се застрашава родителската формула на хибридни сортове.

Резултатите от проучването показаха, че няма съществени проблеми при оповестяването на такива описания и беше договорено с асоциациите на развъдчици и технически експерти, че публикуването на описанията на сортовете няма да навреди на интересите на развъдчиците при условие, че поверителната информация в съответствие с член 88.3, не подлежи на проверка от експертизата.

CPVO се ангажира да направи преглед на всяко сортово описание преди публикуването, за да се увери, че няма да има публично достъпна информация, разкриваща родителската формула на даден хибрид.

Проверката на описанията на растителни видове ще приключи скоро като публикуването им ще последва своевременно. Що се отнася до предстоящите сортови описания на линии и хибриди, те ще бъдат оповестени веднага след потвърждението им, след като са преминали процедурата на предварителна проверка за поверителна информация.

Източник: CPVO

Може да харесате още...