hfhfhfhfhfh

БПВ

ЛТУ домакин на Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриална собственост

ЛТУ домакин на Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриална собственост

На 13 май 2010 г., бе открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети” в Лесотехническия университет – София. По време на инициативата, студентите ще имат възможността да се...

БПВ СЪОРГАНИЗАТОР НА СИМПОЗИУМ

На 10 и 11 май 2010 г. в Центъра по интелектуална собственост към УНСС ще се състои междурегионален симпозиум на тема „Обучение по интелектуална собственост в страните в преход”. Съорганизатори на събитието са Световната...

Костадин Манев, заместник-председател на Бюджетния комитет на OHIM

Костадин Манев, заместник-председател на Бюджетния комитет на OHIM

На 14 април 2010 г. Костадин Манев – председател на Патентно ведомство на Република България бе избран за заместник-председател на Бюджетния комитет на OHIM. Бюджетният комитет се състои от представители на всички държави –...

индустриална собственост

Без да съгласува със заинтересованите страни Патентно ведомство прокарва промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН

Според приетите от Правителството предложения за изменения в Закона за промишления дизайн, от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентно ведомство на Република България, се преминава към регистрационна система, която включва проверка на заявката....

При неясни правила ЧЕТИРИ НОВИ ВПИСВАНИЯ В ЗЛАТНА КНИГА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ

При неясни правила ЧЕТИРИ НОВИ ВПИСВАНИЯ В ЗЛАТНА КНИГА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ

Златна книга на изобретателите е израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи творчески постижения. Отличените за 2009 г. са старши научен сътрудник I степен...

Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Патентно ведомство изпрати на всички колеги „новите Номенклатура и Ценоразпис на  услугите, предоставяни ни обществеността, утвърдени от  председателя на Патентно ведомство на 30. 06.2009 г.“, който ще влязат в  сила считано от 01.08.2009 г....

фалшифициране

Девет средиземноморски държави се обединяват за засилване борбата срещу фалшификации

Декларацията, обединява държавите от средиземноморския басейн, най-силно ангажирани в борбата с фалшификациите (България, Испания, Италия, Мароко, Португалия, Румъния, Тунис, Турция и Франция)

Подписан е Меморандум за разбирателство между Република България и СОИС

Подписан е Меморандум за разбирателство между Република България и СОИС

В Женева Ивайло Калфин и генералният директор на (СОИС) Франсис Гъри подписаха Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и СОИС, който регламентира сътрудничеството между тях.