При неясни правила ЧЕТИРИ НОВИ ВПИСВАНИЯ В ЗЛАТНА КНИГА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ

Златна книга на изобретателите е израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи творчески постижения. Отличените за 2009 г. са старши научен сътрудник I степен дтн инж. Иван Недков от Института по електроника „Академик Емил Джаков” при БАН; старши научен сътрудник II степен д-р инж. Траян Траянов от Института по океанология при БАН; старши научен сътрудник I степен дтн Венко Бешков от Института по инженерна химия при БАН и проф. д-р Борислав Борисов, ректор на УНСС.

Източник: http://www1.bpo.bg


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...