hfhfhfhfhfh

БПВ

единен патент

Eвропейската комисия предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марка на ЕС

Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрация на търговска марка на ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационния климат за...

индустриална собственост

Патентно ведомство укрива обществена информация

Патентно ведомство работи непрозрачно Съмнително е поведението на ръководството на патентно ведомство в желанието му да крие как разходва обществените средства; Какво крие ръководството на Патентно ведомство? След като председателят на патентно ведомство Веселинов...

Хармонизация на материалното патентно право

Хармонизация на материалното патентно право

За подпомагане на процеса на хармонизация на материалното патентно право по инициатива на Европейското патентно ведомство през юли 2011 г. е свикана среща на представители на патентните ведомства на Дания, Франция, Германия, Япония, Обединеното...

Постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд

Постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд

На 05.03.2013 г., в Брюксел, на тържествена церемония, постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд. Страни по Споразумението са всички държави-членки на Европейския съюз...

Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК

Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК

На 4 февруари 2013 г., в Пресклуба на БТА се състоя пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България по договор с Министерство на финансите „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда...

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни от 2011 година,  текста на казусите...

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели от 2011 година, но текстовете на казусите остава неизвестен…. КАЗУС 1 Въпрос...

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите...

ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАРИАНТ № 1 от изпита за ПИС 2012 година

ТЕКСТА НА САМИТЕ КАЗУСИ НЕ Е ИЗВЕСТЕН…… КАЗУС № 1 – 25 точки От кандидата се очаква да анализира така направеното изложение като даде следните съвети на своя клиент: 1. Представителят не съветва клиента...