hfhfhfhfhfh

БПВ

регистрация на марки

Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА, рег. №1640Y, собственост на американската фирма Miss Universe L.P. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била...

Регистрация на марка СДС

Регистрация на марка СДС

ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана регистрацията на марка СДС, комбинирана, рег.№84211, с притежател ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Марката е регистрирана на 19.04.2013г....

допълнителна закрила

СЕРТИФИКАТИ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – БПВ

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора...

Безплатната услуга за машинен превод Patent translate, вече и на български език

Безплатната услуга за машинен превод Patent translate, вече и на български език

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ предостави на още шест европейски езика безплатната услуга за машинен превод Patent translate.  С нея се улеснява достъпът до патентна документация. С добавянето на български, чешки, исландски, румънски, словашки и...

заместник председател

120 години българска национална система за индустриална собственост

В момента ръководството на институцията – Патентно ведомство, подменя исторически факти – празнува 65 години от основаването на Патентното ведомство, но обръща гръб на 120 годишнината от възникването на националната система за индустриална собственост...

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Вече са известни номинираните за 2013г. за наградите Европейски изобретател на годината. Сред тях няма българи. Българското патентно ведомство под ръководството на професор Камен Веселинов за втора година не включиха българската изобретателска общност в...

Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила Int.Cl. A61K39/095 (2012.01) GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, RUE DE L’INSTITU1` 89, (BE) Искра Владимирова Христова, Мира Ангелова Христова Полизахарид от Neisseria meningitis група А, конюгиран с протеинов носител, при...

Масово обучение кандидати за представители

Масово обучение кандидати за представители

Подобно на политиката „всеки ученик студент“ председателя Професор Веселинов – дългогодишен деец на българското висше образование, видя своята роля за разбиване на професията представител по индустриална собственост в това да обучава и прави държавните...

патентно ведомство

АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА осъди Патентно ведомство

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД е Образувано производство по искова молба на АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА с искане да бъде осъдено ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Р. България, да й заплати обезщетение в размер на 4500.00 лв. за период...

Kурс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост

Kурс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална...