НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

Benoît BattistelliДнес, 1 юли, 2010г., Benoît Battistelli официално зае поста си на Президент на Европейското патентно ведомство. Французинът прие поста от Alison Brimelow от Великобритания, която е начело на ЕПВ от юли 2007г. Мандатът на новия президент е пет години. Приоритет във вътршноведомствената му дейност, ще бъде изграждането на атмосфера на доверие между ръководството и служителите в организацията. Що се отнася до външната политика, г-н Battistelli отчита нуждата от подобряване на сътрудничеството между страните членки на ЕПВ в рамките на мрежата от национални ведомства, за да се ограничи максимално дублирането в работата на отделните институции.

Benoît Battistelli е завършил Националната административна школа (ÉNA, английски: National School of Administration) през 1978 г. От 1978 до 2002 г. заема различни постове във френските правителствени отдели и френските посолства в Италия, Индия, Полша и Турция. По-късно, от юни 2002 г. до април 2004 г., той е помощник директор на персонала на Никол Фонтен, бивш председател на Европейския парламент.

От 12 май 2004 г. до юни / юли 2010 г. той ръководи (по-точно e генерален директор, т.е. главен изпълнителен директор) Френския национален институт за индустриална собственост (INPI), отговарящ на патенти, търговски марки и права на индустриален дизайн.

Battistelli е председател на надзорния съвет на Европейската патентна академия от юли 2005 г. до юли 2008 г. Той е и председател на Административния съвет на Европейската патентна организация. Избран е за заместник-председател на Административния съвет на Европейската патентна организация на 5 декември 2006 г. за срок от три години. След това Административният съвет го назначава за свой председател за срок от три години, от 5 март 2009 г. до март 2012 г., въпреки че избирането му през март 2010 г. за президент на Европейското патентно ведомство означава, че той трябва да се оттегли от поста председател на Административния съвет.

Източник: http://www.epo.org/

Може да харесате още...