hfhfhfhfhfh

Автор: ipbulgaria

AIPPI - законопроект БПВ

Българка Заместник Генерален Секретар на AIPPI

Олга Сиракова бе избрана за заместник-генерален директор на Международната асоциация за защита на интелектуална собственост (АIPPI) с мандат от 2 години 2014-2016 година. Олга Сиракова е адвокат, европейски патентен представител и съдружник в адвокатска...

Засилено сътрудничество между Европа и Китай във връзка с патенти

Засилено сътрудничество между Европа и Китай във връзка с патенти

Представители на ръководствата на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Държавната служба за интелектуална собственост на Китай (SIPO) се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят как да усъвършенстват и съгласуват своите патентни системи с цел...

Компания трябва да смени името на соса си заради нарушение на търговска марка

Компания трябва да смени името на соса си заради нарушение на търговска марка

Хавайската компания, която произвежда сосове Huli-Huli съди местна фирма, която също произвежда сосове, но с името Hula-Huli. Името Huli-huli, много известно в Хавай, е притежание на Pacific Poultry Company. През март тази година фирмата...

Закон за марките и географските означения

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл.изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)

ведомство

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1370/2011 на Комисията от 21 декември 2011 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]