hfhfhfhfhfh

Автор: ipbulgaria

Сферата компютърна индустрия в Мексико се разраства

Сферата компютърна индустрия в Мексико се разраства

Налице е разрастване на мексиканската компютърна индустрия в много области. Саломон Гарза Кастро анализира аспектите, свързани с интелектуалната собственост като започва от една диспропорция в съотношението патентни заявки – издадени патенти в Мексико, което...

Могат ли актьорите да претендират за авторски права над своите изпълнения?

Могат ли актьорите да претендират за авторски права над своите изпълнения?

Във връзка със случая Garcia v. Google, Девети окръжен съд в САЩ е постановил, че актрисата в даден филм има независим авторскоправен интерес към своето изпълнение, който и позволява да изиска съдебна забрана срещу излъчването на филма. Решението е абсурдно погрешно поради много причини, най-важната от които е, че авторски права съществуват само за творби, […]

Иск срещу В и К Смолян

Иск срещу В и К Смолян

Иск срещу  В и К  Смолян . Комисия за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу Водоснабдяване и Канализация  ЕООД – гр. Смолян Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че...

Четвърти апелативен борд на OHIM потвърди регистрацията на европейска търговска марка

Четвърти апелативен борд на OHIM потвърди регистрацията на европейска търговска марка

Подадено е заявление за регистрация като марка на Общността на словната търговска марка ‘CATRIN’ за стоките от класове 9, 18 и 25. Експертите от Ведомството за европейски марки и дизайни отхвърлят заявената марка въз...

Опасна стока – колан марка H&M

Опасна стока – колан марка H&M

Комисията за защита на потребителите  изтегля от търговската мрежа опасна стока – колан марка H&M В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация от фирма „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц” ЕООД...

единен патент

Намалени годишни такси в CPVO

Регламент на Европейската комисия No 1238/95, относно годишни такси, платими на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), е изменен чрез Регламент за изпълнение (ЕС) No 623/2013 от 27/6/2013, публикуван в официалния Бюлетин на...

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

България остава в Watch List за 2014 година (Special 301) на страните с лошо отношение към интелектуална собственост, съставен от американското правителство. Ето какво пише в него за България: „Въпреки  ограничения напредък, САЩ  все...

Колко важно може да се окаже графичното представяне на търговската марка

Колко важно може да се окаже графичното представяне на търговската марка

Собственик на европейски марки регистрира фигуративните търговски марки, показани тук като марки на Общността за стоките от класове 8 и 21, а Отделът по заличаванията на OHIM отхвърля заявления за обявяване на недействителност. При обжалването,...

географските означения

Мексико и географските означения

ManagingIP и Омар Серано  напомнят, че мексиканската правна система не контролира географските означения. Мексиканският Закон за Индустриална собственост забранява единствено регистрацията като марка на географско наименование, когато то посочва произхода на даден продукт и...

Отказ за регистрация на европейска марка

Отказ за регистрация на европейска марка

ФАКТИТЕ: Заявител иска да регистрира словния знак PASSION TO PERFORM като европейска марка за услугите от клас 35 (напр. реклама), 36 (напр. застраховане, финансови дейности), 38 (телекомуникации), 41 (напр. образование) и 42 (напр. научни...