30 години Мадридски протокол

Мадридски протоколНа 27 юни 2019 г., бе отбелязана 30-годишнината от приемането на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.

В продължение на три десетилетия Протоколът успешно допринася за повече гъвкавост на Мадридската система. Той значително е подобрил процеса по международна регистрация за все по-нарастващия брой притежатели на търговски марки и техните ведомства за интелектуална собственост. Мадридският протокол продължава да бъде пионер в представянето и закрилата на иновации и нови технологии. След въвеждането на Протокола се наблюдава рязък ръст в броя регистрации на търговска марка. През 1995г те достигат 20 000, а само 20 години по-късно броят им вече е 60 000.

Макар и неразривно свързани, Мадридска спогодба относно международната регистрация на марките („Спогодбата“) и Мадридски протокол са отделни договори. И двата подкрепят общата цел на Мадридската система – да осигурят удобен, рентабилен и централизиран процес за регистриране и управление на търговски марки в целия свят. Съществуват обаче съществени различия между двата договора, които правят тази 30-та годишнина на протокола достойна за отбелязване и честване.

Например приемането на Протокола през 1989 г. отвори вратата за държави или междуправителствени организации, които дотогава не бяха в състояние да се присъединят към Мадридския съюз поради ограничения в споразумението.

През 1988 г. в Мадридския съюз има само 25 членове. Днес този брой се е увеличил четири пъти, с 104 членове на Мадридската система, обхващащи 120 страни.

За 30-те години след приемането на Протокола, Мадридската система разшири своя географски обхват, като добави:

  • 28 страни от Азия
  • 25 допълнителни страни от Европа
  • 18 страни от Африка
  • 4 нови страни от Латинска Америка и Карибите – Антигуа и Барбуда, Колумбия, Куба и Мексико
  • 3 страни от Океания – Австралия, Нова Зеландия и Самоа
  • 2 страни от Северна Америка – Канада и Съединените американски щати

Може да харесате още...