Глобален данък като превантивна мярка срещу задълбочаване на финансовата криза

Сред евродепутатите си проправя път идеята за въвеждане на глобален данък, който да предотврати поемането на прекомерен риск от страна на финансовите институции и да гарантира, че финансовата индустрия ще плати за щетите, нанесени от финансовата криза. Въпреки че предпочитат глобален подход по въпроса в рамките на Г-20, депутатите смятат, че трябва да се проучат преимуществата и недостатъците от въвеждането на подобен данък в ЕС, дори и ако основните партньори на Съюза решат да не го въвеждат.

Източник: http://www.europarl.europa.eu


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...