Архив: ноември, 2013

168 ЧАСА ЕООД със сменен заложен кредитор

168 ЧАСА ЕООД със сменен заложен кредитор

В Държавния регистър на марките е вписана промяна в първи по ред особен залог, а именно смяна на заложния кредитор от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на „ИНВЕСТБАНК” АД, по отношение на следните марки, собственост на 168 ЧАСА ЕООД: 168 ЧАСА, рег.№ 935У ЗЛАТЕН ПЪПЕШ, рег.№5754У 168 ЧАСА, рег.№17534 24 ЧАСА, рег.№19947 ВЕЧЕРЕН СПОРТ, рег.№25982 ПРЕСГРУПА 168 […]

Заличиха марка de Merreir

Заличиха марка de Merreir

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за заличаването на маркa, собственост на Николай Иванов Колев: de Merreir, рег. № 66349 Заличаването е във връзка с чл. 26 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 34: цигари; тютюн; принадлежности за пушачи; […]

Словения се присъедини към Designview

Словения се присъедини към Designview

Словенското ведомство за интелектуална собственост (SIPO) вече е интегрирано в Designview. Словения е десетото ведомство за интелектуална собственост от Европейския съюз, което се присъединява към Designview, добавяйки близо 4,000 словенски промишлени дизайна към базата данни от почти един милион дизайна от ведомства, част от Европейската мрежа за марки и дизайни. Словения се присъединява към Португалия, […]

CETA - споразумение Канада – Европейски съюз с акцент върху различни аспекти на интелектуалната собственост

CETA – споразумение Канада – Европейски съюз с акцент върху различни аспекти на интелектуалната собственост

На 18 октомври 2013г., Канада и Европейския съюз сключиха принципно споразумение: Всестранно търговско-икономическо споразумение (CETA). Макар че преговорите и изготвянето на окончателния текст ще продължат през следващите няколко месеца, подписването свидетелства, че страните са постигнали съгласие по всички основни въпроси. Точното съдържание на CETA все още не е известно, но споразумението е доста обширно по […]

Ведомството за европейски марки и дизайни набира специалисти

Ведомството за европейски марки и дизайни набира специалисти

За да бъдат постигнати целите за високи постижения, посочени в стратегическия план на Ведомството за европейски марки и дизайни, за OHIM от съществено значение е привличането и ангажирането на висококвалифициран персонал от конкурентния пазар на труда. Планът за работната сила, утвърден от Административния борд и Бюджетната комисия на Ведомството за европейски марки и дизайни, има […]

Марка ICEBERG DESIGN без защита върху оптични апарати и инструменти

Марка ICEBERG DESIGN без защита върху оптични апарати и инструменти

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ICEBERG DESIGN, рег. №580370A, собственост на SEMINVEST INVESTMENTS B.V., Холандия. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за стоки от клас 9 „оптични апарати и инструменти”. Отменянето има действие от 11. 01.2003г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Отмениха марка ENIGMA

Отмениха марка ENIGMA

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ENIGMA, рег. №597432, собственост на фирма ROSY O’GRADYS, S.L., Испания. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 27.10.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Меморандум за разбирателство между OHIM и Исландското патентно ведомство

Меморандум за разбирателство между OHIM и Исландското патентно ведомство

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е подписало Меморандум за разбирателство с Исландското патентно ведомство. Споразумението беше официализирано в Аликанте от г-жа Borghildur Erlingsdóttir от Исландското патентно ведомство и президента на Ведомството за марки и дизайни на Общността, Антонио Кампинос. Двамата присъстваха на пленарно заседание на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална […]

Работен пакет 2 по актуализация на Насоките за практика в областта на европейски търговски марки и промишлени дизайни

Работен пакет 2 по актуализация на Насоките за практика в областта на европейски търговски марки и промишлени дизайни

Както бе съобщено в ноемврийския брой на Alicante news, Ведомството за европейски търговски марки и дизайни OHIM се намира в процес на актуализация на своя Наръчник за практика в сферата на търговски марки и промишлени дизайни, трансформирайки го в Насоки – уникален източник на указания за практиката на Ведомството, който ще бъде наличен на всички официални […]