Архив: ноември, 2013

Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

Считано от 12 ноември, Немското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA) е част от Общата хармонизирана база данни за стоки и услуги при класифицирането на търговски марки. В резултат на разширението, немски преводи за хармонизираната база данни вече са достъпни за всички потребители през приложението TMclass. В същото време, DPMA ще предложи преводите на […]

Opposition against a trademark in Bulgaria – FAQ

Opposition against a trademark in Bulgaria – FAQ

Since 2011 the trademark registration system in Bulgaria has changed through the implementation of the procedure for opposition. The amendments to the Law on Marks and Geographical Indications came into force from 10.03.2011. The Ordinance for the implementation of the law regarding the procedure for opposition was adopted two months later on 30.05.2011. The present […]

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

На 05.06.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху НОВИ ПРОИЗВОДНИ НА ИНСУЛИНА на фармацевтична компания  NOVO NORDISK S/A., Дания. Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Insulin degludec/insulin aspart / Инсулин деглудек/инсулин аспарт (Int.Cl. C07К 14/62 (2006.01)) Източник: Патентно […]

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

В отговор на множеството запитвания, получени във връзка със задължението за уведомяване и вписване на промените в името и адреса на притежателя, и смисъла да се разходват средства за изпълнението на това задължение ще бъдат очертани основните моменти и зависимости между правото върху (запазена) марка и изпълнението/неизпълнението на въпросното задължение. Задължението за уведомяване на Патентно […]

Продавалник вече няма да продава реплики

Продавалник вече няма да продава реплики

Популярният български сайт за продажба на различен вид стоки спира продажбата на реплики на оригинални стоки. Съгласно новите правила, публикувани на 11 ноември, няма да бъде допускано публикуване на обяви за стоки, които нарушават регистрирани търговски марки, а вече публикуваните такива ще бъдат изтрити. Повече информация ТУК

Доставчик на арматура заведе дело

Доставчик на арматура заведе дело

Доставчик на арматура заведе дело за нелоялна конкуренция Производство № КЗК/1306/2013 На 28.10.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Индустриал Партс“ ООД срещу „Смарт Салюшан Технолоджис – ССТ“ ООД – доставчик на арматура, с предмет забрана за нелоялна конкуренция.   Още образувани производства Реклама на Билла ощетява българските производители […]

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

На 13.05.2013г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ПРОТИВОТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ СЪДЪРЖАЩИ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДНО ОТ ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ на фармацевтична компания  AVENTIS PHARMA S.A., Франция. Основният патент, въз основа, на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Aflibercept/Афлиберсепт (Int.Cl. А61К 38/17 (2013.01))   […]

Все повече нарушени търговски марки

Все повече нарушени търговски марки

Докато повечето потребители от Европейския съюз са наясно, че луксозни стоки от висок клас, продавани на ниски цени най-вероятно не са оригинални и нарушават търговски марки, те все още могат да се подведат и закупят някои опасни фалшификати, които напоследък могат да бъдат открити на пазара. Притесняващо е все по-честото засичане на опасни, фалшиви стоки […]

Годишна конференция на Академията по европейско право ERA

Годишна конференция на Академията по европейско право ERA

За трета последователна година, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM бе домакин на Годишната конференция на Академията по европейско право (ERA) относно търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Събитието бе проведено в Аликанте на 7 & 8 ноември. Целта на тази конференция е да помогне на практикуващите в тази сфера да се подготвят […]

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКРИЛА НА ТЪРГОВСКА МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКРИЛА НА ТЪРГОВСКА МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През март 2013 Европейската комисия, публикува предложения за изменение на  ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО) и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марка на Общността. Предложенията съдържат множество промени, които до голяма степен ще афектират цялостния режим за […]