Архив: ноември, 2013

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Министерски съвет е излязъл с предложение за проект на Закон за представителите по индустриална собственост.

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка КОРСАР, комбинирана, рег. №14798, собственост на фирма „АЛЕН МАК” АД. Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО, а именно отменяна на процесната марка поради неизползването й […]

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз” На 11 и на 13 декември 2013 г., в Гранд Хотел София, Зала „Триадица 2” – 1-ви етаж, […]

ДЖЕСИКА - нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

ДЖЕСИКА – нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство, раздел Нови сортове растения, е публикувана информация за издаден сертификат № 11022 – ДОМАТИ СОРТ „ДЖЕСИКА” с притежател “БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Пловдив,  селекционер Нигохос Х. Нигохосян, Стряма.   Източник: Патентно Ведомство  

Улеснено електронно подаване на документи през сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни

Улеснено електронно подаване на документи през сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни

Електронното подаване на заявления за регистрация на търговски марки и дизайни на Общността ще бъде още по-лесно от досега през новия уеб сайт на OHIM, чието официално стартиране е насрочено за 2-ри декември. Целта на новия сайт е да предостави на потребителите пълен набор от електронни услуги, предлагайки цялостни и прости решения посредством широк кръг […]

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

На 23.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на марка: ОТ ЕДНО ВРЕМЕ ПРОДУКТИ С ТРАДИЦИИ, рег.№82687   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

Еразъм + ще финансира стипендии за над 4 милиона млади хора

Еразъм + ще финансира стипендии за над 4 милиона млади хора

Нова програма на Европейския съюз (ЕС) — Еразъм +, която ще финансира стипендии, позволяващи на студенти, преподаватели и стажанти да учат в чужбина в рамките на ЕС, беше одобрена от Европейския парламент във вторник. Младежки лидери, доброволци и млади спортисти също ще могат да участват в програмата. Нов механизъм за банкови гаранции ще даде възможност на […]

Промяна на Директивата за тютюневи продукти

Промяна на Директивата за тютюневи продукти

Становище на Министерството на здравеопазването на Република България относно предложената промяна на Директивата за тютюневи продукти.

Особен залог върху марка ФОКУС

Особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на следната марка, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД, Стара Загора: ФОКУС, рег.№ 38400   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

МЕДОВИНА с отменени стоки

МЕДОВИНА с отменени стоки

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка МЕДОВИНА, рег. №39005, собственост на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, Горна Оряховица. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 30 „захар, брашно и произведения от зърнени храни, хляб, шоколад и шоколадови изделия, сладоледи”. Отменянето има действие от 15.03.2007г.   Източник: […]