Проф. Божана Неделчева е отличена с Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Божана НеделчеваНационалният портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg обявява проф. Божана Неделчева за носител на Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост.

Професор Божана Неделчева бе номинирана от консултанска агенция за интелектуална собственост IPConsulting и получи единодушната подкрепа на всички членове от комитета по определяне на наградата.

„Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост “

Наградата за принос в развитието на интелектуалната собственост е учредена през 2006 година – преди 10 години. Основната цел на „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост “ е да отдаде нужното признание, както и да стимулира хората с активно отношение към интелектуалната собственост в страната.

До момента удостоени с наградата за принос в развитието на интелектуалната собственост са: инж. Тянко Стоилов (утвърден експерт в областтаа на интелектуалната собственост, който дълги години организира беседи за изобретателите в Пловдив), г-жа Ина Килева (бивш зам. Министър на Културата), г-н Владимир Йосифов (дългогодишен директор в Световната организация за интелектуално собственост-Женева, който работи за популяризацията на иновациите в света и с цялостната си работа, поведение и международен авторитет е изградил положителния имидж на България като страна, която  активно присъства в световната IP политика), д-р Георги Саракинов (утвърден експерт в областта на авторското право), Иван Георгиев – Рембранд (1938 – 1994)( художник-родоначалник на абстрактния експрисионизъм у нас ), Иво Хаджимишев (фотографът, създал образа на кампанията „Пиратството ограбва“), Виолета Радкова (сценограф, изявен представител на творците в Русе); Мария Секерджиева (бивш зам. Министър на Правосъдието, с изявена позиция в преговорния процес по присъединяването на България към Европейския Съюз – преговарящ за интелектуалната собственост) и Matthew A. Lamberti (United States Department of Justice’s – първият Intellectual Property Law Enforcement координатор за Източна Европа).

Проф. Божана Неделчева е изтъкнат български юрист, преподавател, учен и международно признат експерт в областта на интелектуалната собственост. Многобройни са нейните изяви, изследвания и усилия за изграждане на по-добра IP среда. Безспорно е активното й присъствието в цялостното функциониране на националната система за интелектуална собственост на България – от обучението на студенти и изграждането на специалисти, подготовката на юристи и кадри от различни нива, участието й в законодателни и експертни работни групи, създаването на научни изследвания и формирането на реална практика в областта на интелектуалната собственост.

Назрява момента, когато в страната ще се осъзнае дългогодишната идея на проф. Неделчева, че България трябва да има общо ведомство и единен кодекс за интелектуална собственост (днес такава е административната организация във Франция, Полша, Русия, Великобритания, Хърватия и други държави, в тази посока върви и ЕС ).

Може да харесате още...