Професор Веселина Манева с Награда за принос

Професор Веселина Манева с Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Професор Веселина Манева

Професор Веселина Манева с Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Професор Веселина Манева е таз годишния избранник на националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg за връчваната всяка година Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост. В деня на интелектуалната собственост 26 април по традиция екипа на IPBulgaria.bg обявява своя избор за носител на Наградата за принос !

Професор Манева е изявен български експерт в областта на интелектуалната собственост. Утвърдил се в годините преподавател. В момента Проф. Манева преподава в Нов български университет. Сериозен научен изследовател. Практическия й опит в патентно ведомство я прави предпочитан консултант. Мъдростта, спокойствието и опита са качества, които са характерни за нея. Участва в много обсъждания на законодателни промени. Опита й в множество казуси винаги е полезен съветник.

Много са специалистите в България, които дължат любовта си към интелектуалната собственост на Проф. Манева. Кадрите обучени от нея днес са водещи представители, адвокати и държавни служители.

Научни интереси на Проф. Манева са изследванията в областта на патентното право. Изобретенията и защитата им чрез патенти и полезни модели е от съществено значение за българската индустрия. Икономика без сериозно отношение към патентите е невъзможна. Оценката която правят чуждестранните инвеститори и научно изследователските цетрове се основава на състоянието и функционирането на патентната система. Лошо функциониращата патентна система обрича както националните изобретатели, така и възможността за догонващи икономически стратегии. Трансфера на технологи е невъзможен без патентовани изобретения.Професор Веселина Манева

Вече 16 години Националният портал за интелектуална собственост връчва награда за заслуги към интелектуалната собственост в България. Наградата се връчва на личности, чиято активна и всеотдайна работа е допринесла за развитието на интелектуалната собственост в България и популяризирането й в обществото. За Проф. Веселина Манева можем да кажем, че активно събира научни познания и извън страната.

Връчваната награда цели да отличи хора с активна позиция и изявено отношение към проблемите на интелектуалната собственост, хора дейно ангажирани с мисията по издигне мястото и ролята на интелектуалния труд в съвременното общество.

Може да харесате още...