Повишаване на таксите за проучвания – „стимулиране“ на бизнеса в криза?

Патентно ведомство изпрати на всички колеги „новите Номенклатура и Ценоразпис на  услугите, предоставяни ни обществеността, утвърдени от  председателя на Патентно ведомство на 30. 06.2009 г.“, който ще влязат в  сила считано от 01.08.2009 г. с изрична заповед на председателя на  Патентно ведомство.

Колегите – Представители по ИС, работещи активно с Патентно ведомство на РБългария, изразиха своето мнение за промяната на таксите – към увеличаване, която не бе обсъдена с професионалните организации и ползвателите на услугите, като последните не бяха запознати и с мотивите на държавната институция, довели до това увеличаване на цените – ще се подобри услугата?, ще се използват нови търсещи системи за по-добри резултати? или Патентно ведомство ще премахне най-после обидното изречение на края на всяко проучване, че ведомството „не носи отговорност“ за предоставените от самото него резултати?.

Ето и някои от коментарите, които получихме:

„Уважаеми колеги,
Ние с особенн интерес  резгледахме информацията и сме много озадачени от драстичното увеличение на  цените на проучванията, при проучванията за марки цената на едно проучване е  съразмерима с таксата за заявяване на марка.

Предлаганото увеличение с  над 100%, при сегашното качеството и обем на извършваната услуга, в момент на  финансова криза, когато целият свят подпомага бизнеса, когато Европейските IP  офиси намаляват цените, когато бюджета на Патентното ведомство говори за  преизпълнение и по-висока приходна от разходната му част, когато страната е в  предизборна обстановка, навярно дори и без знанието на правителството; е  най-малкото страннен факт и аз призовавам всички колеги да протистират срещу  този подход и да помолим уважаваният от нас Председател да не подписва  заповедта за въвеждането им.

Отново остава открит въпроса за  фактурирането на тези услуги и коректното посочване на начисленото ДДС и в  последствие коректното му осчетоводяване.

Уважаеми  колеги,
Очакваме вашите коментари и ще ги публикуваме за по-голяма  прозрачност в националния портал за интелектуална собственост WWW.ipbulgaria.com <http://www.ipbulgaria.com>  .

Иван Иванов“

„Уважаеми г-н Иванов,

Съгласен съм с Вас. Да се поиска от Председателя на Патентното ведомство да обоснове произвола в декретирането на цените за услугите, които предоставя Патентното ведомство.Това, което Патентното ведомство трябва да направи е да публикува всичко на електронната си страница. Ние сами ще си правим справките, а не да си играем на котка и мишка и изнудване на заявителите!

С уважение

Христо Тепавичаров“

„Здравей Иване!
Напълно споделям твоите притеснения, предполагам и на повечето колеги.
Струва ми се, че има някакво опипване на почвата от страна на ПВ , тъй като от една страна в страницата е казано, че ценоразписа е одобрен , влиза в сила  от .1.08., а от друга- че предстои подписмане на заповед !!!
С поздрави адв. Ц Таушанова“

„Драги Иване,

Не възразявам срещу поскъпването на тарифите в ПВ. На фона на общите разходи по защитата на обектите тези българските държавни такси са капка в морето.

Емо Бенатов“

„Колега,

Напълно съм съгласен с Вас и Ви подкрепям. Всяко увеличение трябва да бъде обосновано, да се налага по някакви икономически причини, да бъде калкулирано преди това като се вземат предвид бъдещите ефикти, които биха настъпили. Още повече, когато това се прави от държавно ведомство. Още повече, когато това ведомство е единственото и може да бъде сравнено с монопол.

Поздрави,

Ивайло Мазнев – адвокат“

Може да харесате още...