КЗК съобщи, че спира рекламата на „УЗАКИ ЗОРБАС“

 

Комисията задължава производителя „СИС Индъстрис“ ООД в еднодневен срок от получаване на уведомлението да преустанови разпространението на рекламата във всичките й форми. Решението на КЗК, взето на 2 юли, подлежи на незабавно изпълнение.


КЗК  установи, „че цялостното впечатление, което те създават, насочва към популярното и в България гръцко питие узо“. Потребителите са подведени от рекламното послание, в което сюжетът е изграден изцяло върху елементи от гръцката култура, език и самобитност, потребителите биха закупили напитката „Узаки Зорбас“ с впечатлението, че купуват разновидност на узо. Създаването на погрешно впечатление у потребителите може да доведе до пренасочване на тяхното търсене в резултат на създадената заблуда, Временната мярка се налага до произнасяне на комисията с окончателно решение по преписката, уточняват от КЗК.

Може да харесате още...