Производители на слънчогледово олио глобени за сключено забранено споразумение

забранено споразумениеКомисия за защита на конкуренцията установи, че „Звезда“ АД и „КООП Търговия и туризъм“ АД са извършили нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление на националната територия, посредством определяне на фиксирани и минимални цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио.

КЗК наложи имуществена санкция в размер на 85 673 лв. на „Звезда“ АД и санкция от 76 154 лв. на „КООП – Търговия и туризъм“ АД за извършените нарушения.

Производството е образувано във връзка с установени клаузи в договори за дистрибуция при извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио.

Проучването установи, че сключените между „Звезда“ и „КООП Търговия и туризъм“ дистрибуторски договори предвиждат задължение за дистрибутора при продажбата на договорните стоки да се съобразява с ценовата политика на „Звезда“ и конкретно с препоръчителните цени, определени в ценовата листа. Въпреки че клаузата реферира към „препоръчителни цени“, в действителност тя представлява задължение за дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени и му отнема възможността свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки.

Освен това, дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на „Звезда“ АД. Съгласно тази клауза, „КООП Търговия и туризъм“ АД се съгласява да не продава закупената стока от „Звезда“ АД на цена под минималната официално обявена от „Звезда“ АД. Ценовото ограничение се отнася и за предлаганите цени на поддистрибутори от страна на дистрибутора, който е длъжен да съгласува цените с представител на „Звезда“ АД.

Тези задължения са скрепени със санкционен елемент, който се състои, от една страна, във възможността за „Звезда“ АД едностранно да прекрати договора и от друга страна, за дистрибутора е предвидена финансова санкция в случай на неизпълнение на задължението да не продава на трети лица стоките на цена под минималната цена, определена от Звезда АД .

В допълнение, с подписване на нов дистрибуторски договор от началото на 2009 г. в клаузата относно задължението за прилагане на цени за препродажба е предвидена отмяна на задължението на дистрибутора да прилага препоръчителните цени за продажба, но същевременно е запазено задължението му да се придържа към ценовата политика, определена от „Звезда“ АД. Изрично се предвижда, че „Звезда“ АД има право да променя цените, на които дистрибуторът продава закупените от „Звезда“ АД продукти, т.е. настъпилото изменение в клаузата е само формално и по същество не преодолява забраната за провеждане на самостоятелна ценова политика спрямо неговите съконтрахенти и крайни потребители.

По този начин дистрибуторът е лишен от свободата да определя сам пазарното си поведение и ценовата си политика. Залагането на фиксирани и минимални препродажни цени на бутилираното слънчогледово олио лишава дистрибутора от възможността да намали цените като реакция от ценовия конкурентен натиск и води до поддържане на по-високи цени за крайните клиенти. Директният ефект е поддържане на високи цени за продуктите от определена марка. В тази връзка е важно да се отбележи, че една от главните цели на забраната по чл.15, ал.1 е да гарантира стопанската свобода на предприятията в пазарното им поведение. Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно конкретното им пазарно поведение може да се гарантира ефективната конкуренция на съответния пазар.

КЗК счита, че в конкретния случай сключеното споразумение има за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, което представлява нарушение съгласно забраната по чл.15, ал.1, т.1 от ЗЗК.

Може да харесате още...