Обществен семинар „Как да разбираме докладите и писмените становища на ЕПВ”

семинарВ периода 14 – 16 Юли, 2009г.  Европейската Патентна Академия  предлага уникална възможност чрез семинар да задълбочим уменията си при усвояването на докладите и писмените становище, които издава ЕПВ.

Този семинар акцентира върху двата аспекта относно създаването на изследователски доклад и писмени становища от страна на ЕПВ, както и пресъздадената информация, която съдържат. Програмата е съобразена с нуждите на различните технически области, както и с тези на патентното проучване. Инициативата е подпомогната от редица лекции и упражнения, с цел стажантите да придобият практически опит по време на специални семинари и също така ще имат възможност да дискутират съответните теми заедно с експерти от ЕПВ, както и да участват в пленарни сесии.

Source: www.epo.org


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...