Научна конференция 125 години проф. Константин Кацаров

Научна конференция 125 години проф. Константин Кацаров

По случай 125 години от рождението на проф. Константин Кацаров Нов български университет организира научна конференция под наслов „Творчеството на професор Константин Кацаров през призмата на съвременното право“.

Конференцията се подкрепя медийно от Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria.

Участници в конференцията ще са изтъкнати български юристи и преподаватели от различни Университети в страната – Нов български университет, СУ „Климент Охридски“, УНСС и ПУ „Паисий Хилендарски“, както и докторанти и студенти. 

Събитието ще бъде открито с академично слово за проф. Кацаров от проф. д-р Веселина Манева.

Дългогодишен директор в Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Женева – Владимир Йосифов, ще разкаже за своята среща с професор Кацаров.

Със свои доклади ще участват : проф. Екатерина Матеева, д.ю.н., СУ „Климент Охридски“, Нов български университет; проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д.ю.н., СУ „Климент Охридски“, Нов български университет; проф. Живко Драганов, д.ю.н., УНСС ;проф. д-р Венцислав Стоянов, ПУ „Паисий Хилендарски“, Институт за държавата и правото, БАН; доц. д-р Силвия Цонева, Нов български университет; доц. д-р Николай Колев, Нов български университет; доц. д-р Ангел Шопов, ПУ „Паисий Хилендарски“; доц. д-р Ивайло Стайков, д.ю.н., Нов български университет; доц. д-р Тодор Коларов, д.ю.н., Нов български   университет; доц. д-р Георги Ганчев, ПУ ”П. Хилендарски”; доц. д-р Катерина Йочева, Нов български университет и други представители на академичната общност и практиката.

Отбелязването на юбилея на изключителния юрист, учен и родолюбец проф. Кацаров включва още представяне на новото издание на книгата му  „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право“, издадена през 1929 г., която е част от поредицата на Нов български университет „Българско юридическо наследство“. Ще бъдат изложени оригинални книги на проф. Кацаров, предоставени за научната конференция от библиотеката на Световната органиция за интелектуална собственост WIPO Женева, от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от библиотеката на БАН и от библиотеката на НБУ.

Научната Конференцията ще се проведе на 7 ноември 2023 година в Нов български университет, Корпус 1, зала 210, от 9:30 ч. до 17:30 ч. 

Повече информация за събитието ще откриете тук.

Може да харесате още...