Проф. Константин Кацаров

Конкурс за студентско есеПроф. Константин Кацаров е български юрист, учен и експерт с международно признание в областта на правото, и особено в сферата на интелектуалната собственост, търговското и вещното право. За приноса му в световната правна наука и практика, неговото име, заедно с най-значимите му научни трудове са вписани в четвъртото издание на международния справочник, публикуван във Великобритания през 1972 г., а за 1992-1993 г. в изданието „Кой кой е в Швейцария”.

Проф. Константин Кацаров е сред имената на най-значимите личности в страната.

Участва с доклади на международни научни конференции, избран е за пожизнен член на Международната правна организация, член на американското дружество по международно право, на германската асоциация по интелектуална собственост и на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост; почетен член на Словашката академия на науките. През 1938 г. е избран за член на Института за търговски марки и патенти в Лондон. В периода между двете световни войни той е сред видните учени юристи в България и в чужбина. Публикува научни статии в чуждестранни издания на френски, немски и английски език.

Роден през 1898 г. в София, завършва право в университета в Берн, където защитава и докторат. Завръща се в България и започва работа като адвокат. Създава бюро за регистрация на патенти и търговски марки, като представлява и чуждестранни фирми, търговски и дипломатически представителства. През 1929 г. издава първото научно изследване в областта на патентното право у нас ”Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право”. През 1924 г. публикува първото издание на „Справочник по патенти”, което впоследствие се утвърждава и като периодично издание. Съдържа правна и статистическа информация за всяка страна и експертни анализи, които имат за цел да улеснят заявителите в защитата на техните интереси.

От 1931 г. е назначен за доцент в Юридическия факултат при Софийския университет, където по-късно става професор и ръководител на катедрата по търговско право. Изнася лекции по търговско право, търговски арбитраж и морско търговско право, по конституционно право, по международно частно и международно публично право и право на индустриалната собственост. През 1939 г. излиза и първият цялостен систематичен курс по българско търговско право- едно от големите научни постижения на проф. Кацаров. През същата година е отпечатана и неговата Студия по морско търговско право. От 1921 г. до 1950 г. е член на Висшата законодателна комисия у нас. Работи като консултант при Министерство на индустрията, при Института за рационализация, при Института за сравнително право и славянски проучвания и Проф. Константин Кацаров е сред основателите на Българо-швейцарското дружество за културно сближаване, учредено през 1947 г.

В началото на 1950 г. е отменен Търговският, което води до закриване на катедрата по търговско право.  По-късно, с Постановление на Министерския съвет от 1952 г, дейността по регистрация и пререгистрация на патенти и търговски марки на чуждестранни лица се предоставя единствено на Българската търговско-промишлена палата, с което се прекратява дейността на бюрото на Проф. Константин Кацаров.  

Поради влошеното си здравословно състояние, на 7 септември 1956 г., К. Кацаров напуска България, за да се лекува в чужбина, и повече не се завръща в родината си. Установява се в Женева, като до края на живота си запазва българското си гражданство. През 1960 г. той основава консултантска компания в областта на индустриалната собственост, която по-късно е преобразувана в дружеството „Проф. Константин Кацаров” АД (Katzarov S.A), с дейност, насочена предимно със страните от Централна и Източна Европа.

Регистрира патенти и търговски марки на фирми като „Нестле”, „Рено”, „Глаксо”, „Кодак” и др. Дружеството е запазило наименованието си и до днес и е център на международна мрежа от агенции в тази област. Същевременно възстановява издаването на Справочника по индустриална собственост („Katzarov’s Manual on Industrial Property”). През същата година е издаден на френски език и неговият фундаментален труд „Теория на национализацията”, в Нюшател, Швейцария. От 1963 г. Проф. Константин Кацаров е назначен за частен доцент в Юридическия факултет на Женевския университет, където до 1969 г. води лекционен курс по сравнително търговско право, който включва и въпроси от областта на индустриалната собственост. 

През 1969 г. учредява фондацията „Константин и Зиновия Кацарови”, носеща неговото име и това на съпругата му към Общия фонд на Женевския университет. Патриот и родолюбец, проф. Кацаров дарява 1500 тома научна и друга литература на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. За своите научни постижения и родолюбие, той е удостоен с орден ”Кирил и Методий”, ІІ степен.

Сред книгите на Проф. Константин Кацаров са „Проиграната победа. Съдбата на Европа, видяна от нейния югоизток”, която излеза през 1964 г. на немски език; „60 години живяна история”, през 1970 г. и пътеписът „Светът отблизо”, публикуван през 1946 г. 

Умира на 7 октомври 1980 г. в градчето Кларан, близо до Монтрьо, Швейцария.

Участвайте в Конкурс за студентско есе.

Може да харесате още...