Марка на Общността – Kelstone, добрият пример

марка на ОбщносттаМалките и средни предприятия са гръбнака на системата за Марка на Общността и специалистите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM искат да разберат как защитата на марки на Общността се отразява на малките компании, които се опитват да проправят своя път в световния пазар.

Посещението в Kelstone, Белгия дава представа за всички неща, които символизират предприемачите от МСП: креативност, иновации и осъзнаване важността на реалната и ефективна защита на интелектуалната собственост.

С две национални регистрации на търговски марки и една европейска марка, в добавка към притежавания от тях патент, фирмата е назначила само двама служители за производство и дистрибуция на техния уникален музикален инструмент – Kelstone.

На сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни е качено видео интервю с изобретателя, който описва мисловния процес, довел до създаването на логото на компанията и обяснява защо е потърсил защита на територията на целия ЕС, възползвайки се от опцията Марка на Общността.

Източник: OHIM


Марка на Общността

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация.

Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...