КЗК санкционира Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира „Етап-адресс“ АД за нелоялна конкуренцияКомисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция в размер на 109 480 лв. за неизпълнение на Решение № 1461/11.12.2012 г., с което КЗК е установила извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 ЗЗК. Нарушението се изразява в продажби на значителни количества на услугата „отпечатване и доставка на ваучери за храна” за продължителен период от време на цени, по-ниски от разходите за производство и реализация. В хода на проучването е установено, че „Етап адрес” АД не е преустановило това противоправно поведение, въпреки решението на Комисията за защита на конкуренцията.

Със същото Решение Комисията за защита на конкуренцията КЗК установи извършено нарушение по чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията ЗЗК и наложи имуществена санкция на Етап-адресс АД в размер на 455 650 лв., тъй като с поведението си дружеството въвежда в заблуждение възложителите по обществени поръчки, в които участва, като твърди във финансовата си обосновка неверни сведения и изопачава факти, свързани с условията му на работа по договорни отношения със свои контрагенти. Предложената ниска цена в обществените поръчки, в които участва Етап – Адресс АД според Комисията за защита на конкуренцията КЗК не отговаря на действителното фактическо положение и е квалифицирана като твърдение на неверни сведения и изопачаване на факти, по смисъла чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията ЗЗК.

Може да харесате още...