Положително развитие за Европейския съюз

special 301Special 301 за 2014г. представя  добрия пример на ЕС в положително развитие на защита на интелектуалната собственост. Предложението на Европейската комисия през 2013 г. за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за защита на неразкрити  ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу незаконното им придобиване, използване и разкриване е одобрено от САЩ. Напредъкът  ще допринесе за хармонизирането на гражданското право за търговска тайна в ЕС и защитата на търговски тайни. ЕС има подкрепата на САЩ, за да продължи положителното развитие.

Пълният текст на доклада можете да намерите ТУК.

 

Може да харесате още...