Авторско право с аромат на кафе

По време на рекламна кампания по въвеждането на свой нов продукт, Starbucks са нарушили авторско право на художничка от Ню Йорк. Или поне така твърди самата Maya Hayuk, която съди компанията за кафе заради предполагаемо използване на дизайни, сходни с нейните във връзка с въвеждането на пазара на Mini Frappuccino, както и за дизайна на чашата.

авторско право

Чашата на Starbucks за Mini Frappuccino се отличава с ярки цветни лъчове, които според Hayuk изключително силно напомнят на сътворените от нея пет картини, заедно известни като Hands Across the Universe. Художничката твърди, че от Starbucks са се свързали с нея миналия октомври, тъй като били впечатлени от нейно оригинално произведение и предложили да работят с нея. След преговори в продължение на осем дни, Hayuk отклонила офертата, но въпреки това през май тази година Starbucks стартирали рекламната кампания на Frappuccino.

Според публикации в редица американски издания, Starbucks са възложили на художника Jordan Kay, с когото обикновено работят, създаването на произведение, на чиято основа да се изработят всички рекламни материали за Frappuccino. Само вдъхновен от творчеството на Maya Hayuk ли е Kay или е копирал без разрешение творба със защитено авторско право? В подкрепа на своите твърдения художничката прилага към документите на делото съответната сравнителна снимка.

В документите по делото се казва още: “Независимо от решението на Hayuk да отклони офертата на Starbucks да използват нейна творба в кампанията за техния продукт Frappuccino, Starbucks дръзко са създали творба, която е значително сходна с едно или повече произведения на Hayuk, защитени с авторско право.”

Hayuk настоява дизайните, които според нея нарушават авторско право, да бъдат премахнати от уебстраници, магазини и плакати. Освен това художничката очаква да и бъде изплатено обезщетение за претърпените щети, които самата тя оценява на $750,000.

Потърсихме и коментара на специалистите от специализираната кантора за интелектуална собственост – IPConsulting, които споделиха, че според българското законодателство (Закон за авторското право и сродните му права) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма – произведения на изобразителното изкуство и дизайна, като авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица.

В случая страните следва да докажат дали създадените нови произведения на дизайна – дизайн на чаши, плакати и други рекламни материали, нарушава авторско право на художничката. Все пак следва да обърнем внимание, че защита върху идеята или даден стил в изобразителното изкуство е невъзможна, тоест ако няма ясно възпроизвеждане на същите или части от оригиналното произведение според българският Закон за авторското право и сродните му права не би имало нарушение на авторско право. Разбира се описаният тук случай ще се решава от съда в САЩ и според практиката и законодателството на тази държава, където като цяло правилата за закрила на индустриална и интелектуална собственост са доста строги и се тълкуват в повечето случай в полза на авторите.

Надежда Драгомирова

Може да харесате още...