Македония вече е част от TMview

TMviewСчитано от 27 юли 2015г., Държавната служба за индустриална собственост на Бившата югославска република Македония (FYROM) (SOIP), предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна за търсене през инструмента TMview.

Интегрирането на SOIP е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM съвместно с партньорите на организацията по света.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в инструмента за търсене на марки TMview става 40, а с добавянето на почти 30.000 търговски марки от FYROM, базата данни на TMview вече предлага информация и достъп до повече от 25,9 милиона заявени и регистрирани търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 14,3 милиона търсения на търговски марки от 146 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите посетители на сайта.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Може да харесате още...