OHIM определи проектите, които ще подкрепи чрез фонда за сътрудничество

50-милионният фонд за сътрудничество на OHIM получи много предложения за проекти както от национални ведомства, така и от други организации. Одобрените проекти представляват еднократни дейности, които предоставят ясни ползи и резултати и имат конкретна начална и крайна дата. Приетите предложения са разделени на четири групи:
• Хармонизиращи проекти – пример: Tmview
• Софтуерни пакети
• Информационни услуги
• Дейности, улесняващи упражняването на правата върху търговски марки и дизайни

Източник: http://oami.europa.eu/