ДЪРЖАВНА НАМЕСА В bg ДОМЕЙН?

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда комбинация от управляващи, консултативни и контролни функции на държавата в управлението на домейна от първо ниво „bg“. В момента тече анкета, чиято цел е да проучи отношението на потребителите към въвеждането на такава промяна.

Тъй като Международната организация за интернет имената и адресите ICANN отказа да регистрира името „бг“ за домейн на кирилица поради подобието му на вече съществуващи двубуквени домейни, се налага избор на ново име. За целта МТИТС провежда отделна анкета. Ако отговорът „не желая домейн на кирилица, различен от бг“ спечели най-много гласове, Министерството ще направи всичко възможно за повторно заявяване на домейна.

Източник: http://technews.bg/