Има ли бъдеще патентоването в биомедицината?

На 26.08.2010г., ще бъде проведена аудио конференция, чиято цел ще бъде изясняване на начина, по който е повлиял случая Myriad на генното патентоване и генетичната диагностика. Ще бъдат потърсени отговори на редица въпроси: Гените все още ли подлежат на патентна защита? Така ли е правилно? Как по най-добър начин да защитим интелектуалната си собственост в условията на променяща се правна рамка? и др. На тези и много други въпроси ще отговарят патентният представител Kevin E. Noonan и професорът по право Chris Holman.

Формуляр за записване

За повече информация: http://www.technologytransfertactics.com/

Може да харесате още...