WIPO

RSS за секцията

Световна организация за интелектуална собственост
http://wipo.int/

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

На 3 май 2013 Саудитска Арабия депозира своя инструмент за присъединяване към Договора за патентно сътрудничество (Patent Cooperation Treaty (PCT)), като с това, считано от 3 август 2013г., става 147-та договаряща страна. Тъй като Саудитска Арабия ще бъде обвързана с Глава II на PCT, тя автоматично ще бъде посочвана при всяко проучване, заявено по отношение […]

PATENTSCOPE Семинари онлайн

PATENTSCOPE Семинари онлайн

WIPO организира Онлайн семинари за да достави до отдалечената си аудитория информация, обучение и новини, свързани със системата за търсене PATENTSCOPE. Предстоящи събития: Системата за търсене PATENTSCOPE: Сесия 1:    19-ти Февруари – 17:30 до 18:30 CET, регистрирайте се на https://www3.gotomeeting.com/register/670372102 (участията са ограничен брой) Сесия 2:    20-ти Февруари – 8:30 до 9:30 CET, регистрирайте […]

IP Панорама - най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама – най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама е развита в сътрудничество между Офиса за интелектуални права на Корея (KIPO), Корейската асоциация за насърчаване на иновациите (KIPA) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), в рамките на проект, озаглавен „Съвместно развитие на съдържанието за електронно обучение“. IP Панорама е насочена към подпомагане на малките и средни бизнеси (SME) за прилагане и […]

Директорът на WIPO приветства увеличаването на доброволния принос на Япония

Женева / Токио, 30 януари, 2013 г. Директорът на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) приветства обещанието на Япония да увеличи значително доброволното финансиране от своя страна на техническата помощ и ресурсите за изграждане на капацитет в развиващите се страни. Господин Гъри отбеляза, че това отразява ангажираността на Япония за подсилване на приносите към дейностите […]

Израел - нови индивидуални такси

Израел – нови индивидуални такси

В съответствие с Правило 35(2)(b) на Общия правилник съгласно Мадридската спогодба и след уведомление от страна на правителството на Израел, Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), постанови следните нови суми, в швейцарски франкове, за съответните индивидуални такси: заявяване или последващо посочване: за един клас стоки или услуги – 386; за всеки допълнителен […]

Глобален иновационен индекс 2012

Глобален иновационен индекс 2012

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.
Глобален индекс за иновации 2012

Глобален индекс за иновации 2012

В света се заражда нова динамика в сферата на иновациите въпреки дълбоките и трайни разделения в областта.

В света се заражда нова динамика в сферата на иновациите въпреки дълбоките и трайни разделения в областта.
Промяна в размера на индивидуалната такса - Австралия

Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

1. Правителството на Австралия е подало уведомителна декларация до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с която се изменя размера на индивидуалните такси, платими по отношение на Австралия в съответствие с чл. 8(7) на Мадридския Протокол. 2. Според Правило 35(2)(b) на Общия правилник за Мадридското и Протокол, Генералният директор, след консултации с […]

Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT )

Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT )

Ратификация от Велико херцогство Люксембург Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) представи своите комплименти към Министъра на Външните работи и има честта да съобщи за депозирането от страна на правителството на Велико херцогство Люксембург, на 11 май 2012г., на неговия инструмент за ратификация на Договора за правото в областта на търговските марки  (TLT), […]

Иноватори мечтатели...

Иноватори мечтатели…

26 април, 2012 По време на тазгодишния Ден на Интелектуалната собственост ще бъде обърнато специално внимание на иноваторите мечтатели. Зад всяко велико изобретение, артистично или технологично, стои човешка история – приказка, в която се отварят нови пътища в резултат на любопитство, проницателност или решителност на личността. Момчешкото възхищение на Братята Райт от летенето води до […]