WIPO

RSS за секцията

Световна организация за интелектуална собственост
http://wipo.int/

Африкански министри дискутират иновации и интелектуални права на конференция на WIPO

Африкански министри дискутират иновации и интелектуални права на конференция на WIPO

Двадесет африкански министри, политически стратези и представители на бизнеса се присъединиха към президента на Република Танзания Jakaya Kikwete и генералния директор нa WIPO  Francis Gurry, на откриването на двудневна конференция в Дар ес Салаам, за да дискутират ролята на интелектуалната собственост за стимулиране на иновациите и развитието. Конференцията, организирана от WIPO и Японският патентен офис, […]

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

Саудитска Арабия става 147-та договаряща страна към Договора за патентно сътрудничество

На 3 май 2013 Саудитска Арабия депозира своя инструмент за присъединяване към Договора за патентно сътрудничество (Patent Cooperation Treaty (PCT)), като с това, считано от 3 август 2013г., става 147-та договаряща страна. Тъй като Саудитска Арабия ще бъде обвързана с Глава II на PCT, тя автоматично ще бъде посочвана при всяко проучване, заявено по отношение […]

PATENTSCOPE Семинари онлайн

PATENTSCOPE Семинари онлайн

WIPO организира Онлайн семинари за да достави до отдалечената си аудитория информация, обучение и новини, свързани със системата за търсене PATENTSCOPE. Предстоящи събития: Системата за търсене PATENTSCOPE: Сесия 1:    19-ти Февруари – 17:30 до 18:30 CET, регистрирайте се на https://www3.gotomeeting.com/register/670372102 (участията са ограничен брой) Сесия 2:    20-ти Февруари – 8:30 до 9:30 CET, регистрирайте […]

IP Панорама - най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама – най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама е развита в сътрудничество между Офиса за интелектуални права на Корея (KIPO), Корейската асоциация за насърчаване на иновациите (KIPA) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), в рамките на проект, озаглавен „Съвместно развитие на съдържанието за електронно обучение“. IP Панорама е насочена към подпомагане на малките и средни бизнеси (SME) за прилагане и […]

Директорът на WIPO приветства увеличаването на доброволния принос на Япония

Женева / Токио, 30 януари, 2013 г. Директорът на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) приветства обещанието на Япония да увеличи значително доброволното финансиране от своя страна на техническата помощ и ресурсите за изграждане на капацитет в развиващите се страни. Господин Гъри отбеляза, че това отразява ангажираността на Япония за подсилване на приносите към дейностите […]

Израел - нови индивидуални такси

Израел – нови индивидуални такси

В съответствие с Правило 35(2)(b) на Общия правилник съгласно Мадридската спогодба и след уведомление от страна на правителството на Израел, Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), постанови следните нови суми, в швейцарски франкове, за съответните индивидуални такси: заявяване или последващо посочване: за един клас стоки или услуги – 386; за всеки допълнителен […]

Глобален иновационен индекс 2012

Глобален иновационен индекс 2012

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.
Глобален индекс за иновации 2012

Глобален индекс за иновации 2012

В света се заражда нова динамика в сферата на иновациите въпреки дълбоките и трайни разделения в областта.

В света се заражда нова динамика в сферата на иновациите въпреки дълбоките и трайни разделения в областта.
Промяна в размера на индивидуалната такса - Австралия

Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

1. Правителството на Австралия е подало уведомителна декларация до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с която се изменя размера на индивидуалните такси, платими по отношение на Австралия в съответствие с чл. 8(7) на Мадридския Протокол. 2. Според Правило 35(2)(b) на Общия правилник за Мадридското и Протокол, Генералният директор, след консултации с […]

Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT )

Люксембург се присъедини към Договора за правото в областта на търговските марки (TLT )

Ратификация от Велико херцогство Люксембург Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) представи своите комплименти към Министъра на Външните работи и има честта да съобщи за депозирането от страна на правителството на Велико херцогство Люксембург, на 11 май 2012г., на неговия инструмент за ратификация на Договора за правото в областта на търговските марки  (TLT), […]