КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

КЗК предлага прецизиране на правната уредба

КЗК предлага прецизиране на правната уредба

КЗК предлага прецизиране на правната уредба относно ограниченията на рекламно време за БНТ и БНР Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Производството е образувано по инициатива на самата Комисия след сигнал на […]

КЗК глоби бисквити Белвита заради снимка на Григор Димитров

КЗК глоби бисквити Белвита заради снимка на Григор Димитров

КЗК глоби с 236 431 лв. бисквити „Белвита“ заради снимка на Григор Димитров Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Монделийз България Холдинг“ АД имуществена санкция в размер на 236 431 лв. за нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК, във връзка с осъществената на Фейсбук страницата „Belvita Bulgaria“ реклама на бранда чрез използването на снимки на тенисистите Цветана […]

Въвеждането на минимални цени на таксиметровите превози

Въвеждането на минимални цени на таксиметровите превози

КЗК отново изразява позицията си, че въвеждането на минимални цени на таксиметровите превози ограничава конкуренцията на пазара

КЗК отново изразява позицията си, че въвеждането на минимални цени на таксиметровите превози ограничава конкуренцията на пазара
КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите енергоразпределителни дружества ( ЕРП ) Комисията за защита на конкуренцията предяви на енергоразпределителни дружества „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в злоупотреба с господстващото положение на дружествата във връзка с […]

КЗК санкционира ЕМАГ за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира ЕМАГ за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Данте Интернешънъл“ СА – ЕМАГ имуществена санкция в размер на 137 887,44 лв. за нелоялно привличане на клиенти (чл. 36, ал. 3 от ЗЗК) във връзка с провеждането на рекламна кампания под надслов „Спечели екскурзия до Канарите”. Производството е образувано по повод постъпили сигнал и жалба от потребители […]

Концентрация между „Благоевград – БТ“ АД, „София – БТ“ АД и „Баранко“ ЕООД

Концентрация между „Благоевград – БТ“ АД, „София – БТ“ АД и „Баранко“ ЕООД

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Благоевград – БТ“ АД, „София – БТ“ АД и „Баранко“ ЕООД да осъществят концентрация посредством придобиване на контрол по смисъла на Глава V от […]

Концентрация между МОХОУК ФОРИН АКУИЗИШЪНС С.А Р.Л. и  АДВЕНТ КАИ ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГ С.А Р.Л.

Концентрация между МОХОУК ФОРИН АКУИЗИШЪНС С.А Р.Л. и АДВЕНТ КАИ ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГ С.А Р.Л.

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на МОХОУК ФОРИН АКУИЗИШЪНС С.А Р.Л., Люксембург да осъществи концентрация, посредством придобиване на контрол върху предприятието на АДВЕНТ КАИ ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГ С.А Р.Л., Люксембург съответно […]

Концентрация между „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД И „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

Концентрация между „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД И „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД да осъществи концентрация посредством придобиване на целия застрахователен портфейл на „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД. Търговската дейност на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД чрез дружествата „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО […]

КЗК препраща към ЕК казуса с контрола на БТК

КЗК препраща към ЕК казуса с контрола на БТК

Комисията за защита на конкуренцията препраща към ЕК казуса с контрола на БТК След сигнал на „Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД Комисията за защита на конкуренцията образува преписка. В сигнала се изказва предположение за осъществена концентрация чрез придобиване на контрол върху „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД. КЗК приема, че при евентуално прехвърляне на дялове […]

Предстояща концентрация между Паул Весйохан & Ко

Предстояща концентрация между Паул Весйохан & Ко

Предстояща концентрация между Паул Весйохан & Ко. ГмбХ III, Бългериан Американ Фуудс Лимитид, Амета Холдинг ЕАД, Камчия ЕАД и Търговска компания ЕАД В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на основание, е постъпило уведомление, за намерението на „Паул Весйохан & Ко. ГмбХ III” и „Бългериан Американ Фуудс“ Лимитид да осъществят концентрация посредством придобиване на съвместен […]