БПВ

RSS за секцията

Българско патентно ведомство
http://bpo.bg/

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS със заявка за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS със заявка за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

На 10.07.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ХИБРИДНА И ТАНДЕМНА ЕКСПРЕСИЯ НА ПРОТЕИНИ ОТ NEISSERIA SP на фармацевтична компания  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт –  Neisseria meningitides group B fHbp fusion protein/ […]

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

На 05.06.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху НОВИ ПРОИЗВОДНИ НА ИНСУЛИНА на фармацевтична компания  NOVO NORDISK S/A., Дания. Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Insulin degludec/insulin aspart / Инсулин деглудек/инсулин аспарт (Int.Cl. C07К 14/62 (2006.01)) Източник: Патентно […]

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

На 13.05.2013г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ПРОТИВОТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ СЪДЪРЖАЩИ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДНО ОТ ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ на фармацевтична компания  AVENTIS PHARMA S.A., Франция. Основният патент, въз основа, на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Aflibercept/Афлиберсепт (Int.Cl. А61К 38/17 (2013.01))   […]

168 ЧАСА ЕООД със сменен заложен кредитор

168 ЧАСА ЕООД със сменен заложен кредитор

В Държавния регистър на марките е вписана промяна в първи по ред особен залог, а именно смяна на заложния кредитор от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на „ИНВЕСТБАНК” АД, по отношение на следните марки, собственост на 168 ЧАСА ЕООД: 168 ЧАСА, рег.№ 935У ЗЛАТЕН ПЪПЕШ, рег.№5754У 168 ЧАСА, рег.№17534 24 ЧАСА, рег.№19947 ВЕЧЕРЕН СПОРТ, рег.№25982 ПРЕСГРУПА 168 […]

Заличиха марка de Merreir

Заличиха марка de Merreir

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за заличаването на маркa, собственост на Николай Иванов Колев: de Merreir, рег. № 66349 Заличаването е във връзка с чл. 26 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 34: цигари; тютюн; принадлежности за пушачи; […]

Марка ICEBERG DESIGN без защита върху оптични апарати и инструменти

Марка ICEBERG DESIGN без защита върху оптични апарати и инструменти

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ICEBERG DESIGN, рег. №580370A, собственост на SEMINVEST INVESTMENTS B.V., Холандия. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за стоки от клас 9 „оптични апарати и инструменти”. Отменянето има действие от 11. 01.2003г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Отмениха марка ENIGMA

Отмениха марка ENIGMA

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ENIGMA, рег. №597432, собственост на фирма ROSY O’GRADYS, S.L., Испания. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 27.10.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Особен залог върху 31 марки на „168 ЧАСА” ЕООД

Особен залог върху 31 марки на „168 ЧАСА” ЕООД

На 05.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, по отношение на следните марки, собственост на „168 ЧАСА” ЕООД: 168 ЧАСА, рег.№ 935У ЗЛАТЕН ПЪПЕШ, рег.№5754У 168 ЧАСА, рег.№17534 24 ЧАСА, рег.№19947 ВЕЧЕРЕН СПОРТ, рег.№25982 ПРЕСГРУПА 168 ЧАСА, рег.№26342 ХАЙ КЛУБ, рег.№29211 ТЕЛЕМАНИЯ, рег.№ 29212 […]

Патентно Ведомство отмени марка ЗДРАВЕН М

Патентно Ведомство отмени марка ЗДРАВЕН М

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за отмяната на регистрацията на марка ЗДРАВЕН М, рег. №57525, собственост на Живка Бориславова Винарова, София. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 24.01.2007г.   Източник: Патентно Ведомство, […]

Отмениха марка Brandex

Отмениха марка Brandex

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка Brandex, рег. №55841, собственост на Димитър Петров Хрусанов, София. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 17.02.2007г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013