Архив: 11 май 2009

EPO begins search for new president

EPO begins search for new president

Alison Brimelow, president of the EPO, will not stand for a second term after her three-year contract to the staff at the IP office. Member states will now begin the process of recruiting a successor. Jesper Kongstad, head of the Danish IP office and deputy chair of the EPO’s Administrative Council, which consists of representatives […]

ЕПВ е в търсене на нов президент

ЕПВ е в търсене на нов президент

Алисън Браймлоу,  настоящ президент на ЕПВ, няма да има втори мандат, след като изтече три годишният й договор, в края на 2010г. Говорителят на ЕПВ заяви, че г-жа Браймлоу е уведомила чрез имейл служителите във ведомството , за нейното решение. Сега държавите- членки ще започнат процес по намирането на нейн приемник. Jesper Kongstad, оглавяващ ПВ […]

Регистрациите на Международни Търговски Марки достигнаха един милион

Регистрациите на Международни Търговски Марки достигнаха един милион

Женева, 11 Май, 2009г. PR/2009/589

Женева, 11 Май, 2009г. PR/2009/589
International Trademark Registrations Top One Million

International Trademark Registrations Top One Million

Geneva, May 11, 2009 PR/2009/589

Geneva, May 11, 2009 PR/2009/589