ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ туристически услугиЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

От началото на месец април тази година Комисия за защита на потребителите е започнала проверки на обекти по Черноморието, които ще продължат до края на летния сезон. До момента са проверени 692 обекта и са издадени 54 акта за нарушения, а 4 туристически обекта са временно затворени. Засилен е контрола върху хотелите и местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туроператорите и туристическите агенти. Задължително е цените и удостоверенията за категоризация да бъдат обявени на видно място.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg/

Може да харесате още...