ПРЯКА РЕКЛАМА НА ЦИГАРИ – НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

По един от българските музикални канали вече близо година се излъчват клипове на песни, в които многократно се покзват цигари от определена марка. Според Комисия за защита на конкуренцията такава пряка и явна реклама на цигари е изрично забранена по смисъла на чл. 35,ал.4 от ЗТТИ.

В рекламата на друга марка на същите собственици пък се използва терминът „промоционална цена”. Цената на тютюневите изделия, като вид акцизна стока, се определя с наредба на Министерски съвет и не подлежи на промени, поради което поставянето на такъв надпис създава погрешна представа у потребителя, че става въпрос за отстъпка и се тълкува от КЗК като недобросъвестно поведение, което въвежда в заблуда потребителите.

Източник: http://www.cpc.bg/
––––––––––––

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...