НОВО ЛОГО НА WIPO

На 26 април 2010г Световния Ден на Интелектуалната собственост, а и дата на 40-тата годишнина от влизането в сила на Конвенцията на WIPO, организацията представи новото си лого. То е символ на новата визуална идентичност на WIPO, както и на новите насоки в дейността и, свързани с бързото развитие на интелектуалната собственост в наши дни.

Седемте дъги в логото символизират 7 елемента на интелектуалната собственост според Конвенцията на WIPO:
– Литературни, художествени и научни произведения;

– Изпълнения на артисти-изпълнители, звукозаписи и радио-и телевизионни предавания;

– Изобретения във всички области на човешката дейност;

– Научни открития;

– Промишлени образци;

– Търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и обозначения;

– Закрила срещу нелоялна конкуренция, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в промишлената, научната, литературната и художествената област.

Източник: http://www.wipo.int/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...