Световната финансова криза довела до намаляване на заявките за международни марки за 2009г

Заявките за регистрация на международни марки по Мадридската система са спаднали с 16% за 2009г в резултат на световната икономическа криза, въпреки че се наблюдава увеличение на заявките от някои от големите участници в системата. Такива са Европейският съюз (ЕС) (3.1%), Япония (2.7%), и особено Република Корея (РК) (+33.9%), Сингапур (+20.5%), Хърватия (+17.5%) и Унгария (+14.5%). Регистрацията на търговски марки е отражение на въвеждането на нови продукти и услуги на пазара, която я прави особено чувствителна към бизнес цикъла.

Най-големият заявител за международни марки за 2009г е Novartis (Швейцария) със 136 заявки, следвани от Lidl (Германия), Henkel (Германия), Zhejiang Medicine Company (Китай), Shimano (Япония), KRKA (Словения), Richter Gedeon (Унгария) и др.

Източник: http://www.wipo.int

Може да харесате още...