КЗК образува производства

КЗК образува производства Комисията за защита на конкуренциятаЕВЕНТУАЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДОСТАВКАТА НА ЛЕКАРСТВА

КЗК се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Алта Фармасютикълс” ЕООД, „Софарма трейдинг” АД, „Хигия” EАД, „Търговска лига – Национален аптечен център” АД, „Булрей и Ко ООД”, „Елфарма” АД, „Рош България” ЕООД, „Джонсън и Джонсън” ООД и „Алкалоид” ЕООД, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на определени лекарства.

САНКЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД

Октомври 2009г КЗК се самосезира за евентуално извършено нарушение от страна на Международен панаир Пловдив АД при придобиване на 100% от капитала на «Евроком България» ЕООД. При оценяване на сделката се установи, че общият оборот на дружествата надхвърля прага от 15 млн.лв., предвиден в закона. Наложена е имуществена санкция в размер на 66 876 лв.

СПРЯНА РЕКЛАМА НА ГУМИ БАРУМ

Комисията за защита на конкуренцията спира разпространението на рекламата, свързана с автомобилни гуми марка “Barum” Поларис 2. КЗК е установила, че се разпространяват брошури, в които зимни гуми Барум Поларис 2 със скоростен индекс Т (до 190 км/ч) се рекламират като гуми с по-висок скоростен индекс Н (до 210 км/ч). В същото време се предлагат на цената, отговаряща на индекс Т. Показателите за скорост имат отношение и към спирачния път на автомобилите в зимни условия, което е от значение за здравето и живота на пътниците.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ЗЗК

Комисия за защита на конкуренцията действа в защита на обществения интерес, а не в полза на конкретния подател на даден сигнал. Имуществените санкции и глоби постъпват в полза на републиканския бюджет, а не се предназначени да обезщетят пострадалите от нарушението лица. Лицата, които считат, че са претърпели вреди могат да подадат иск самостоятелно или колективно пред съответния окръжен съд по реда на ГПК. Лицето, което търси обезщетение за претърпените от него вреди може да се позове на влязло в сила решение на КЗК, което има обвързваща сила за гражданския съд.

КЗК образува производства

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...