USPTO с доклад относно тенденциите при регистрация на патенти

регистрация на патентиВедомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) наскоро публикува доклад „Търговски марки и патенти в Китай: Въздействието на непазарните фактори върху тенденциите при регистрация на патенти и системите за интелектуална собственост“. Документът обсъжда как високия процент на подаване на заявки за регистрация на патенти и търговски марки в Китай може да бъде повлиян от държавни субсидии и други непазарни фактори.

Доказателства за това са ниският процент местни изобретатели, които подават документи за патентна закрила в чужбина, слабото комерсиализиране на патентованите изобретения, и високият процент недобросъвестни заявки за регистрация на търговски марки и измамни образци на търговски марки.

Броят на патентите и търговските марки често е мярка за интензивността на креативността и иновациите на дадена държава. В доклада на USPTO се заявява, че заключения в това отношение по отношение на Китай не трябва да се правят без отчитане на непазарни фактори, като държавни субсидии и правителствени мандати.

Тъй като патентите са териториални, изобретателите, които желаят международна закрила, трябва да обмислят подаването на патентни заявки както в страната, така и в чужбина. Степента на патентоване в чужбина се разглежда като показател за търговската стойност на патента, тъй като ниската очаквана възвръщаемост на инвестициите обезсърчава правенето на допълнителни разходи, свързани с международни патентни заявки. Позицията на Китай като водещ износител на стоки в света, включително износ на високотехнологични продукти в световен мащаб, предполага, че изобретателите на страната често трябва да подават заявка за чуждестранна закрила на изобретенията, доколкото изнасяните стоки включват технологии, патентовани от китайски лица. Данните обаче показват, че заявителите за регистрация на патент в Китай са много по-малко склонни да търсят чуждестранна закрила, отколкото американските изобретатели.

Източник: Ведомство за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO)

Може да харесате още...