Санкации на ЕС заради забрана, заложена в Закона за адвокатурата

През юли тази година Европейската комисия, съблюдавайки за прилагането на политиките на Европейския съюз, е уведомила България, че открива наказателна процедура с N 20204006. Забраната за реклама на адвокатите, описана в чл. 42 от...