Етикети: представители по индустриална собственост

Липса на прозрачност и съмнения за предизвестеност на изпита за представители по индустриална собственост

Още на 6 декември 2012 г. националният портал за интелектуална собственост поиска, да ни се предостави или да публикува на сайта на ПВ на РБ заповед № 699 от 29/10/2012 г. на председателя на...

Съмнения за липса на прозрачност и предизвестеност в предстоящите изпити за представители по индустриална собственост

По данни на националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria, организацията на изпита за представители по индустриална собственост, протича в грубо нарушение на Инструкцията за провеждането му и общоприетите норми в обществото и ЕС...

Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлен дизайн

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 17.12.2012 г. съгласно заповед №699/29.10.2012 г. 1. Андон...

Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели , допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 14.12.2012 г съгласно заповед 699/ 29.10.2012. г 1. Ралица...