Етикети: представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни...

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 814...

индустриална собственост

Kурс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална...

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни от 2011 година,  текста на казусите...

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели от 2011 година, но текстовете на казусите остава неизвестен…. КАЗУС 1 Въпрос...

ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАРИАНТ № 1 от изпита за ПИС 2012 година

ТЕКСТА НА САМИТЕ КАЗУСИ НЕ Е ИЗВЕСТЕН…… КАЗУС № 1 – 25 точки От кандидата се очаква да анализира така направеното изложение като даде следните съвети на своя клиент: 1. Представителят не съветва клиента...

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Издържали писмения изпит кандидати за представители по индустриална собственост: Милена Стоянова Димитрова Момчил Йорданов Златарев Андон Атанасов Настев Станислав Тодоров Велчев Стела Андреева Андреева Боян Борисов Пиперов Христо Пламенов Райчев Деян Вълчев Иванов Стоян...

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Издържали писмения изпит кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели: 1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова 2. Стоян Иванов Сираков 3. Димитър Атанасов Батаклиев 4. Христина Николаева Габровска 5. Николай...

изобретения козметика

Патентоване на изобретения в областта на козметиката

Европейското патентно ведомство организира на 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България дискусия на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”. На срещата могат да участват специалисти...