Етикети: европейско законодателство

Коментар към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за марките и географските означения

Предложеният законопроект не е съобразен с приложимото Европейско законодателство, а именно Регламент (ЕС) No 1151/2012 г. и действалите преди него Регламент (ЕИО) No 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. и Регламент (ЕО)...

Българската група на AIPPI със сериозни забележки по отношение на законопроекта за ПИС

Българската група на AIPPI със сериозни забележки по отношение на законопроекта за ПИС

Относно: Проект на Закон за представителите по индустриална собственост Уважаеми г-н Министър-председател, На 18.12.2014 г. на уебсайта на Портала за обществени консултации към Министерския съвет – www.strategy.bg – бе публикуван законопроект на Закон за представителите...

Комисар Семета приветсва гласуването на ЕП за Наредба за права върху интелектуална собственост

Комисар Семета приветсва гласуването на ЕП за Наредба за права върху интелектуална собственост

Комисар Семета: Приветствам вота на Европейския парламент относно нова Наредба за прилагане на права на интелектуална собственост от страна на митническите власти. Иновациите и творчеството са двигатели нашата икономика. Важно е да дадем на...